DNT Nord-Østerdal arbeider for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

Vårt arbeid foregår i tett samarbeid med Alvdal Turforening, Folldal Turlag, Os Turforening, Rendalen Idrettslag Turgruppa, Tynset Turlag og Tolga Turlag. 

Finn hytter og turforslag på www.ut.no. Finn oppkjørte skiløyper på www.skisporet.no

Søk oss om økonomisk støtte! 

Du kan søke DNT Nord-Østerdal om økonomisk støtte til aktiviteter og prosjekter innenfor vårt formål. 

Innkomne søknader behandles to ganger pr år. Frister for innsending av søknad er 1. april og 1. oktober. Det er bare mulig å søke støtte til ett prosjekt pr søknadsbehandling. Eget søknadsskjema skal benyttes.

Se  fulle retningslinjer for støtte og søknadsskjema her. 

NB! Dersom du ønsker å søke støtte til aktivitet sommer/høst 2021, ta kontakt med oss på e-post vigdis@vestby.as.

Vi er på sosiale medier!

​​​​​​​ Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.