Referat fra fellesmøte på NØ vg skole, onsdag 06.12.2017

Fellesmøte på NØ vg skole, onsdag 06.12.2017, kl 19.00


Frammøte:  Styret var fulltallig med unntak av Bondø.  Barnas turlag var representert fra Rendalen, Tynset og Folldal.  Turlagene var representert fra Tynset, Alvdal og Folldal.Sak 1: Informasjon:  - Jubileumsgave fra det offentlige som var overskuddet fra en lotto-omgan

                                     -Det er blitt vedtatt  en time fysisk aktivitet for alle elever pr skoledag, uten at

                                       det er helt klarlagt hva dette skal gå ut over.

                                     -Nasjonal turkatalog. Her hadde det vært fint om vi i NØ hadde hatt noe å bidra

                                       med for å plassere oss på kartet; enten ved konkrete arrangementer eller

                                       generelle turforslag.


Sak 2: «Kom deg ut-dagen» 21.01.2018.  Dette blir den store jubileumsdagen og vil få ekstra

              pressedekning og publisitet.


Sak 3:  Organisering og spillemidler.  Tur-lag/-foreninger kan søke via Dnt-NØ eller via idrettslag,

             men ved søknad om midler til bygg/faste installasjoner, kan det bli vanskelig å definere

             eierskapet.  Dersom de enkelte lag lå innunder Dnt-NØ, ville dette vært lettere å håndtere.

             Er det stor grad av dobbelt medlemskap, både i Dnt og turlaga? Dette bør bringes på det rene.


Sak 4:  Jubileumsfeiring.  Som før nevnt er 21.01.2018, «Kom deg ut-dagen», Dnt`s utebursdag og

            derigjennom  et skikkelig rekrutterings-arrangement. Det vil bli fellesannonsering og en god

            del profileringsmateriell til denne dagen.  Dnt-NØ ser det som aktuelt å sponse turlagene,

            Barnas turlags-gruppene og Dnt-ung, i anledning jubileet. (Se egen styresak) .  Det vil bli felles

            annonsering i lokalavisene, inkludert nett-avisene, 17.01.2018,  med frist 07.01.
Under fritt ord til slutt, kom det fram et sterkt ønske om bedre koordinering av løypekjøring i hele NØ, da det er mange steder at turlagenes virksomhet tangerer hverandre og at ting kunne vært gjort noe mer rasjonelt ved bedre overlapping. Under dette temaet burde det også vært tatt opp om nye løpetraseer kunne vært koblet opp mot hyttefelt og i tilfelle, hvordan dette kunne influere på turlagenes økonomi. Det ble foreslått et nytt fellesmøte med dette som tema, ganske fort på nyåret.


Som nevnt under sak 4, trakk styret seg tilbake for å få til et styrevedtak på jubileumsgave til de enkelte lag. Her var velviljen stor og vedtaket ble at vi til hvert av de 11 tilsluttede lag, gir tilsagn om 25.000,- som utbetales når vi i styret får informasjon om konkrete arrangementer der Dnt og jubileet blir profilert     

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Ingunn Kleven 15. februar 2018