Årsmøte DNT Nord-Østerdal

Innkalling til årsmøte 

Den Norske Turistforening,  avd. Nord-Østerdal

Fredag 2. mars kl 18.30

Malmplassen Tolga

​​​​​​​Dagsorden:   

1.            Konstituering

2.            Årsmelding

3.            Regnskap

4.            Arbeidsprogram

5.            Budsjett

6.            Innkomne forslag (inkomne forslag må være styret I hende senest

21.2. sendes på mail til gunn.ryen@hedmark.org)

7.            Valg


Det serveres enkel mat, kaker og kaffe etter årsmøtet, og vi får et foredrag med Olav Viksmo Slettan.

 «Jeg er glad jeg ble tvunget med på tur da jeg var liten! Det har fått meg til å sette pris på naturen i voksen alder!»

 Neppe!

En fortelling om hvordan jeg fant mitt friluftsliv.

Signert bok av Olav Viksmo Slettan til alle DNT-medlemmer som stiller på årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen DNT NØ v/styret.

Skrevet av Ingunn Kleven 15. februar 2018