styremøte 21.8.2018

Referat fra styremøte 21.8.2018 på sætra til Per Simensen i Hørtdalen.


Verten hadde sørget for et fantastisk vær; stille og tindrende klart, og under slike forhold var det helt naturlig å starte kvelden med en kvikk tur opp på Kletten.  Denne, noe unselige toppen, kunne by på et fantastisk rundskue som vi brukte ei god stund på å nyte.  Deretter forflyttet vi oss ned til sætra der vi ble rikelig traktert med rømme, skjørost, spekemat og flatbrød, før sjølve møtet kunne ta til.


Tilstede: Per Simensen (vert), Anne-Brit Ruderaas (leder), Helle Øyen, Kari J. Høye og

               undertegnede.Sak 18/18:  Referat fra styremøtet 14.06. 2018. Dette var sendt ut og ble godkjent uten merknader.


Sak 19/18:  Lederen må ha oversikt og tilgang til lagets bankkonti, noe Per Simensen (kasserer)

                   ordner med banken.


Sak 20/18:  Samhandling med turlagene.  Kari Nilsen har svart oss på vegne av Gotaas, fra fylket, at

                   dersom vi skal få ut spillemidler for turlagene/-foreningene, betinger dette at vi også må

                   stå ansvarlig for anleggene det søkes midler til. Dette ser vi umiddelbart som ganske

                   betenkelig praksis, sjøl om det absolutt kan være stor forskjell på typer anlegg.

                   Dette berører derfor igjen lagenes tilknytning til Dnt-NØ, og derfor gjør vi dette til en

                   sak på årsmøtet i 2019.  Som en forberedelse til dette, tar vi det opp på et fellesmøte

                   med alle turlag/-foreninger 25/10-18, der det også ville være ønskelig om Lars Gotaas

                   kunne stille for å informere om saken. (Dette møtet blir da, av naturlige årsaker, ikke et

                   tlf-møte, som det har vært annonsert tidligere.)


Sak 21/18:  Dnt-ung. Aktiviteten her ligger i praksis nede, men dette betyr ikke at ungdommen i

                   N-Ø er fysisk passiv.  Os har et aktivt miljø i sin Base-Camp og i Alvdal er det også

                   knyttet tur-aktiviteter til Live-Stock, som primært er en musikkfestival.  Men før det

                   igjen blir liv i Dnt-ung, må penger og andre aktiva tas vare på, derfor blir Per og

                   Anne-Britt disponenter for denne kontoen i Sparebanken. Per ordner dette.


Sak 22/18:  Barnas turlag.  En runde på hvordan arbeidet går, rundt omkring, kunne fortelle at i

                   Folldal er det positivt, både med arrangementer og deltagere. Btl. er her knyttet ganske

                   tett til hoved-turlaget.  På Tynset er det en god del arrangementer, men noe laber

                   deltagelse.  I Rendalen virker det å være tildels overveldende deltagelse og her er også

                   virksomheten nært koblet til hoved-laget, noe som altså ser ut til å fungere bra.

                   Alvdal har lite å melde om, sjøl om det nok fåregår noe; det er verre med organisasjons-

                   biten.  Referenten får som oppgave å undersøke nærmere.

                   Er det en tanke å prøve samarbeid med andre lag som husflidslag, jeger- og fiskerlag?Etter intenst og krevende styrearbeid, var igjen bordet dekket, denne gang med kaffe og kaker, og alle var enige om at dette hadde vært et framifrå styremøte.  Referenten kom i undring over om hvorvidt dette burde få følger for et sommermøte i 2019? Det har seg nemlig slik at han disponerer egen hytte som er nærmeste nabo til Korsberghytta, en av Dnt`s sjølbetjeningshytter i Alvdal Vestfjell. Men først skal vi ha en skisesong......


Trond Paaske, referent.    
Skrevet av Ingunn Kleven 25. oktober 2018