Påskemerking 2021

Foto: Louise Brunborg-Næss

Vintermerking 2021 (oppdatert for påske)

Fjellrutene er bare merket deler av vinteren, unntatt rutene i Sylan, mens nesten alle skogsløypene er permanentmerket og mange av disse blir kjørt opp. Det gjør også fjelløypene ved større hyttefelt og hotellområder.

Alle rutene på DNTs vinterkart er merket i påsken fra og med 27/3 til og med 5/4 2021. De rutene som er merket i en lengre periode er listet opp nedenfor.

Kartet viser situasjonen i påsken. Bare ruter til overnattingsteder er inntegnet. I de fleste områder står merkinga til den faller av seg selv, men den blir ikke vedlikeholdt etter de oppførte datoene. Noen få steder fjernes merkinga rett etter siste merkedato. Vær oppmerksom på at ruta inn til ei hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi ruta leder videre til ei annen hytte som er åpen. Enkelte viktige ruter som bare kjøres opp, men ikke har noen egentlig merking er også inntegnet som merkete. Hytter som nylig er stengt eller har vesentlig innskrenket tilbud står i parentes i datolista.

Merkinga kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig å få satt ut kvisten. Slå opp rutene og hyttene på UT.no eller kontakt din lokale turistforening. Vær oppmerksom på at flere veier ikke brøytes opp før til påske. Veier som er stengt hele vinteren er ikke inntegnet på kartet. Merkinga utføres av turistforeningene og lokale organisasjoner. Standard og merkemåte varierer. Nord for Meråker er det ingen merkete vinterruter inn til hyttene eller mellom dem med unntak av en strekning på Finnmarksvidda som står i lista nedenfor.

NB! Pandemien krever at alle hyttegjester bestiller på forhånd og følger gjeldende smittevernregler.  Slå opp hyttene på ut.no eller kontakt din lokale turistforening.

DNT avslutter redaksjonen av denne utgaven 19/3 2021. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme etter det. Vi tar forbehold om feil i datolista og på kartet.


Alvdal Vestfjell

Hele vinteren: Dølbekksætran–Korsberghytta–Breisjøseter

15/2–5/4: Breisjøseter–Storgrytdalseter–Korsberghytta, Grimsbu–Breisjøseter og Atnasjø kafe og Neset–Breisjøseter–Sølnsætra

20/3–5/4: Neset–(Bjørnhollia)                                                                                           


Austheiane         

Hele vinteren: Alle rutene ved Hovden og i Birtedalen

15/3 –5/4: Bjørnevasshytta–Berdalsbu–Tjørnbrotbu–Hovden


Blefjell og Vegglifjell

Hele vinteren: Alle rutene fra Daggrø sørover til Kongsberg, Meheia og Skrim og til Notodden og Elgsjøen

15/21/5: Motjønn–Lufsjå

15/2–5/4: Breidset–Lufsjå–Vegglifjell skisenter og Lufsjå–Daggrø

20/2–11/4: Imingfjell–Lufsjå og Imingfjell–Småroi


Breheimen med Jostedalsbreen

20/3–5/4: Alle rutene

OBS: Nørdstedalseter er selvbetjent i vinter.


Dovrefjell

Hele vinteren: Fangarmene ved Åmotdalshytta

15/2–5/4: Kongsvoll–Reinheim

20/3–5/4: Resten av rutene i området


Femundsmarka

Hele vinteren: Grövelsjön–Svukuriset, løypene ved Røros og Vauldalen–Fjällnäs–Ljøsnåvollen–Vauldalen og om isen er god og det er snøskuterføre på Femunden: Synnervika–Elgå (ikke inntegnet på kartet)                                                                                         


Finnemarka, Ringerike og Vassfaret

Hele vinteren: Alle rutene


Finnmarksvidda (utenfor kartet)

ca.1/2–ca.1/5: Ássebákti–Ravnastua–Mollešjohka–JoatkajávriSombyšaldi og Øver-Stilla–Reinbukkelvhytta


Hardangervidda

Anker13/2–5/4: Haukeliseter–Holmavatnhytta og Kjelaløypa og Ulevåløypa ved Haukeliseter

15/2–11/4: GvepseborgHelberghyttaRjukan fjellstue–Skinnarbu og Steinsbøle–(Kalhovd)

19/2–11/4: Hakkesetstølen–Tuva–Ustaoset, Haugastøl–Tuva og Lægreidstølen–Tuva

20/2–11/4: Imingfjell–Lufsjå og Imingfjell–Småroi  

28/2–5/4: Del av Hallingdalsløypa Sør: Hakkesetstølen–(Fagerhøy)/Ranten

1/3–17/5: Jøkulrunden ved Finse (men bare til Jøkulhytta om breen er utrygg)

1/3–2/5: Dyranut–Kjeldebu–(Krækkja)–(Fagerheim), Finse–Kjeldebu–Krossdalen og Haugastøl–(Krækkja) begge rutene

5/3–2/5: Lægreidstølen–(Krækkja)

12/3–17/5: Finse–Hallingskeid om Låghellerskaret

12/3–2/5: Finse–Hallingskeid om Såtedalen

12/3–11/4: Dyranut–Halne, Dyranut–(Stigstuv)–(Heinseter)–Tuva, (Fagerheim)–(Heinseter), (Heinseter)–(Rauhelleren)–Lågaros–(Mårbu), Helberghytta–(Kalhovd)–(Mårbu), Imingfjell–(Mårbu)–(Solheimstulen), Imingfjell–(Solheimstulen), (Krækkja)–Halne–(Stigstuv), Skjeggedal–Tyssevassbu, Solheimstulen)–(Rauhelleren) og Våkavadet–(Sandhaug)

19/3–5/4: Dyranut–(Sandhaug)–(Litlos)–Hellevassbu–Middalsbu, Middalsbu–(Litlos)–Tyssevassbu, (Rauhelleren)–(Sandhaug)–Lågaros og(Stigstuv)–(Sandhaug)

OBS: Rutene Dyranut–(Hadlaskard), Garen–(Hadlaskard)–Stavali–(Torehytten), (Hadlaskard)–(Sandhaug), (Litlos)–(Hadlaskard)–(Torehytten)Tyssevassbu, (Litlos)–(Torehytten) og Stavali–Viveli blir ikke merket i vinter og kvistinga HaukeliseterHellevassbu fjernes straks etter påske. Fagerheim, Hadlaskard, Heinseter, Krækkja, Solheimstulen og Torehytten er stengt i vinter og Gaustatoppen og Stigstuv har bare kafedrift i påsken mens Kalhovd, Litlos, Mogen, Mårbu, Rauhelleren og Sandhaug er selvbetjente. Litlos, Sandhaug og Stavali stenger 5/4.


Hedmarksvidda

Hele vinteren: Alle rutene


Jotunheimen

Hele vinteren: Rundturene ved Beitostølen og løypene sørover til Nythun, Danebu og Ossætra

13/2–5/4: Beitostølen–Bygdin–Torfinnsbu, Fleinsendinrunden ved Bygdin, Gjendesheim–Oskampen og rundturene ved Gjendesheim og Bessheim og i Sjodalen

19/2–2/5: Rundturene ved (Fondsbu) og TyinkryssetTyinTyinholmen–(Fondsbu)

19/2–5/4: (Fondsbu)–(Gjendebu)–Olavsbu–(Fondsbu)

20/2–1/5: Beitostølen–Bygdin om Fleinsendin, Bygdin–Flye 1389 om Synsbekk-knuppane og Flye 1389–Torfinnsbu

20/2–11/4: Bygdin–(Haugseter)–Oskampen, Bygdin–(Haugseter)–Storeskag om Vinstredammen og Gjendesheim–Flye 1389–Bygdin om Lykkjestølane

1/3–1/5: (Fondsbu)–Tomashelleren, Tyin og Tyinstølen–TomashellerenYksendalsbu–(Fondsbu) og Tyin–Yksendalsbu

1/3–5/4: Bygdin–Yksendalsbu

12/3–11/4: Gjendesheim–(Memurubu)–(Gjendebu)

12/3–5/4: Gjendesheim(Glitterheim)–Veolie

20/3–5/4: (Fondsbu) og Tyinholmen–(Skogadalsbøen)–SognefjellshyttaKrossbu–(Skogadalsbøen), (Nørdstedalseter)–Sognefjellshytta, (Spiterstulen)–(Glitterheim) og (Spiterstulen)–(Leirvassbu)–Olavsbu

OBS: Fondsbu, Leirvassbu, Memurubu og Spiterstulen er stengt i vinter mens Gjendebu, Glitterheim og Skogadalsbøen er selvbetjente mens Haugseter har bare har hytteutleie.


Langsua

Hele vinteren: Dalen–Lenningen–Spåtind, Hugulia–Lenningen, Peer Gyntløypa: (Espedalen)–Dalseter/Ruten–Fefor–Golå/Wadahl–(Lauvåsen)–Fagerhøy–Skeikampen med siderutene til Kvitfjell og rundturene ved disse stedene og Synstgardsætra–Vestfjellhytta–Kittilbua–Verskeid–Skjellbreidhytta–Vingrom                                                                                                                

Ca. 20/12–5/4: Danebuløypa: Beitostølen–Yddin/Selstølen(Vangsjøen)–Nythun–Danebu–Ossætra, (Espedalen)–Strand og rundturene ved disse stedene

13/2–5/4: Beitostølen–Storeskag–Oskampen–Gjendesheim, FinnbøleStorhøliseter–Storkvelvbu–Skriurusten–Oskampen–Storhøliseter, Haldorbu–Fehytta/(Liomseter) og Yddin–Storeskag–Haldorbu–Skriurusten

19/2–5/4: Synstgardsætra–Fehytta/(Liomseter)–Storkvelvbu

Anker20/2–1/5: Beitostølen–Bygdin om Fleinsendin, Bygdin–Flye 1389 om om Synsbekk-knuppane og Flye 1389–Torfinnsbu

20/2–11/4: Bygdin–(Haugseter)–Oskampen, Bygdin–(Haugseter)–Storeskag om Vinstredammen og Gjendesheim–Flye 1389–Bygdin om Lykkjestølane

OBS: Espedalen og Liomseter er stengt i vinter og Haugseter og Lauvåsen har bare hytteutleie.


Norefjell og Eggedalsfjella

Hele vinteren: Alle rutene sør og øst for Haglebu inkludert den sørligste delen av Hallingdalsløypa Sør fra Haglebu sørover til Norefjellstua med alle siderutene

20/2–5/4: Den nordligste delen av Hallingdalsløypa Sør: Ustaoset–Tuva–Hakkesetstølen–(Fagerhøy)/Ranten–Haglebu og Høgehaug og Veståsen–(Fagerhøy)/Ranten og rundturene ved disse stedene


Oslomarka

Hele vinteren: Alle rutene

OBS: Kobberhaughytta har ikke overnatting i påsken.


Rondane (OBS: Kvistingen her fjernes rett etter påske)

1/2–5/4: Putten SeterRondane Fjellstue/Mysuseter og den nordlige delen av Trolløypa: Høvringen–SmuksjøseterRondane Fjellstue/Mysuseter–Eldåbu–Spidsbergseter, Veslefjellbua og Venabu og rundturene ved disse stedene

15/2–5/4: Atnasjø kafe og Neset–Breisjøseter

19/2–5/4: Mysuseter/Rondane Fjellstue–(Rondvassbu)–Smuksjøseter

20/3–5/4: Resten av rutene i området

OBS: Bjørnhollia, Dørålseter, Grimsdalshytta og Rondvassbu er selvbetjente i vinter.


Rondane–Lillehammer

Hele vinteren: Fra Spidsbergseter, Veslefjellbua og Venabu sørover til Lillehammer med den sørlige delen av Trolløypa og alle rundturene ved overnattingstedene langs denne og på Lillehammer og Sjusjøen

1/2–5/4: Spidsbergseter, Veslefjellbua og Venabu–Eldåbu

  

Ryfylkeheiane

Hele vinteren: Raudåvatnet/Donsen–Kvinen

13/2–5/4: Haukeliseter–Holmavatnhytta, Kjelaløypa og Ulevåløypa ved Haukeliseter, Taumevatn–(Håheller)–Øyuvsbu og Ådneram–Taumevatn–Heibergtunet Storevatn–Grautheller–Ådneram

26/2–5/4: Haugen–Kvinen og Holmavatnhytta–Sloaros, Høgaleitet–Blåfjellenden og Sandvatn, Skreå– Tomannsbu–Tveitabrekka og Valevatn/Lortabu–Sandvatn–Langavatn

OBS: Rutene over Svartevatn: Grautheller–Kringlevatn, Grautheller–Litle Aurådal–Storsteinen og Grautheller–Storsteinen, blir bare merket i påsken om isen er god nok. Håheller er nødbu om vinteren!Setesdalsheiane

Hele vinteren: rundløypene ved Hovden og Ljosland og rundløypa Ljosland–Lakkenstova

1/2–30/4: Haugen–Kvinen, Sirdal H.hotell/Fidjeland–Kvinen og Raudåvatnet/Donsen–Kvinen

16/2–5/4: Berg–Bossbu–Svartenut, Bortelid–Gaukhei–Tjønndalen–Langeid, Fardalen–Øyuvsbu–(Håheller)–Taumevatn, Gaukhei–Øyuvsbu, Hovden–Sloaros–Holmavatnhytta, Kvinen–Josephsbu, Ljosland–Gaukhei–Josephsbu–Ljosland og Svartenut–Øyuvsbu

OBS: Håheller er nødbu om vinteren! Kvistene i området fra Berg og sørover til Ljosland fjernes etter påske.


Skarvheimen                            

Hele vinteren: Alle rutene på Golsfjellet og rundt Geilo

13/2–5/4: Geilo–Storestølen og Hallingdalsløypa Nord: Gol/Skaraåsen–Liatoppen–Bergsjøstølen–Rødungstøl–Myrland

12/3–17/5: Finse–Hallingskeid om Låghellerskaret og Klemsburunden ved Finse

12/3–2/5: Finse–(Geiterygghytta), begge rutene, Finse–Hallingskeid om Såtedalen, Hallingskeid–(Geiterygghytta)–Storestølen og Tyinstølen–Slettningsbu–Sulebu–Skarvheim (Breistølen)–Bjordalsbu(Iungsdalshytta)–Kongshelleren–(Geiterygghytta)

12/3–5/4: Finse–(Raggsteindalen)–Storestølen, (Geiterygghytta)–(Raggsteindalen)–Haugastøl, Myrland(Iungsdalshytta) og (Raggsteindalen)–Storestølen–(Iungsdalshytta)

OBS: Geiterygghytta er stengt i vinter, Finse og Iungsdalshytta er selvbetjente og Raggsteindalen har bare hytteutleie og kafedrift i påsken.


Sunnmøre og Tafjordfjella

15/3–1/5: Alle rutene


Sverige (delvis utenfor kartet)

Hele vinteren: Alle vinterruter på og utenfor kartet, unntatt enkelte kvisteruter over store vann som først merkes når isen bærer en snøskuter. De aller fleste strekningene i fjellet fra Treriksröset i nord til Transtrandsfjällen i sør er vintermerket unntatt i Padjelanta der det ikke er noen form for merking


Sylan

Hele vinteren: Alle rutene

OBS: Nedalshytta, Schulzhytta og Storerikvollen er selvbetjente i vinter.


Trollheimen og Nordmøre med Fjordruta

Hele vinteren: FestaGjevillvassosen(Gjevilvasshytta), Lønset–Bårdsgarden–Vassendsetra og rundløypene her               

22/3–6/4: (Gjevilvasshytta)–(Jøldalshytta)–(Trollheimshytta)–(Gjevilvasshytta) og Kleva–(Jøldalshytta)–Nerskogen

OBS: Gjevilvasshytta er ubetjent og Jøldalshytta og Trollheimshytta er selvbetjente i vinter.


Vestfold, Skrim og Nedre Telemark med Lifjell

Hele vinteren: Alle rutene


Vossefjellene, Stølsheimen og Bergsdalen 

Hele vinteren Hanguren–Lønahorgi

20/12–5/4: Hornaberg–Torfinnsheim

26/2–5/4: Li–Høgabu, Osen–Vending og Småbrekkene–Gullhorgabu

16/3–5/4: Fyre–Grindaflethytta–Ljosandbotn, Torfinnsheim–Hindarteveit/Voss og Upsete–Kaldavasshytta

Foto: Vigdis Vestby