Referat fra styremøte 06.06.2017

Styremøte Dnt Nord-Østerdal

Malmplassen, Tolga

Tirsdag 06.06.2016, kl 16.00Tilstede: Gunn Torill Ryen, Ingunn Kleven (forlot oss ca kl 17), Ellen Rogne Bondø, Helle Øyen, Per Simensen, Kari J. Høye og Trond Paaske


Sak 1:  Nettsida

Her bør vi få til lenker til turlaga der disse også kan legge inn enkelte turer. Det ble luftet om det burde vært egen side på facebook, alternativt ei gruppe der alle Dnt-medlemmer kan bli med. En eller annen aktivitet på fb, kommer vi nok ikke utenom, men det ble ikke konkludert med hva slags.

Sak 2: Møteplan for 2017

Styremøte          24/8 kl 19.00:  Tynset

Styremøte          3/10 kl 16.30:  Tynset

Lagledermøte  31/10 kl 19.00:   ………. 

Styremøte          5/12 kl 16.30: Tynset

Ellers er det intensjoner om fellesmøte med Barnas Turlag, sammen med representant(-er) fra styret, uten at dette ble tidfestet.

Det skal også avholdes et møte sammen med alle turlagene/-foreningene i okt/nov en gang, der hele styret forventes å stille. Dette må forberedes ganske grundig for at vi skal få noe ut av det. Det vi i alle fall må ta opp er arrangementer i forbindelse med DNT`s 150års-jubileum i 2018. Under dette punktet ble det nevnt at midler til de enkelte lag/foreninger bevilges etter antall DNT-medlemmer.

(«Planer som ikke er på kalenderen, blir ofte bare drømmer.» Gammelt jungelord.)


Sak 3: Søknad om startstøtte fra Savalen Turlag, ved Nils Hagen

Dette ble høflig, men bestemt avslått da vi mener at denne søknaden bør kanaliseres gjennom Tynset Turlag. Intensjonen, et styrket tur- og løypenett rundt Savalen mener vi sjølsagt er meget positiv. Leder besvarer søknaden.

I ettertid har leder fått vite at Tynset Turlag er forespurt om å støtte/ha ansvar for løypene på Savalen, noe de ikke har ønsket.  Leder har derfor oppfordret Savalen Turlag til å sende ny søknad, på bakgrunn av dette. Mange av løypebrukerene på Savalen er både lokalbefolkning og DNT-medlemmer. 

II

Sak 4: Søknad fra Savalen Fjellhotell om bistand til guiding av turer.

Dette ser vi på som guiding for et profesjonelt foretak, og da er dette noe som vil kreve godkjenning av personell. Slik guiding vil bli på et annet plan enn leding av fellesturer for egne medlemmer, da man der ikke har noe økonomisk utbytte av turledelsen. Søknaden avslås og leder besørger svar fra oss.


Sak 5: Info om Landsmøtet i Kristiansand

Nestlederen orienterte litt lett fra landsmøtepapirene som var sendt ut, men det var ikke lagt opp til noen revolusjonerende saker i årsmøtet. Nestlederen så nok mer fram til å lære hele organisasjonen bedre å kjenne gjennom styrekurs, regionsamlinger og forumsmøter med diverse temaer i forkant av selve årsmøtet. Styreleder ble dessverre forhindret pga sensoroppgaver.  


Sak 6:  Søknader om Opptur-midler

Det er kommet inn søknader fra alle ungdoms-skolene i vårt område, unntatt fra Folldal. Det bevilges dekning av skyssutgifter, inntil kr 5.000,- etter bilag, for turer/utflukter for 8. klasse, i skolens regi.


Sak 7:  Søknad fra Dnt Ung

Dnt Nord-Østerdal har søkt DNT sentralt om 190.000,- til innkjøp av turutstyr for utlån blant medlemmer. Inne i denne søknaden er også Dnt-ungs søknad. Her er det tenkt på slike ting som telt, lavvo, primus, kano osv. Dette er et positivt tiltak som absolutt bør støttes, men erfaringsmessig er dette slike ting som lett kan komme på avveie, så det anbefales et ganske strengt regime for materialforvaltning. I ettertid har det også kommet for en dag at det på Tynset arbeides med en felles lagringsplass for utstyr til utlån.


Sak 8:  Vedtekter

Da hele strukturen på turlag/-foreninger er ganske mangslungen i Nord-Østerdalen, og når de enkelte lagene har valgt å stå utenfor DNT-paraplyen, ble det drøftet om vi burde endre våre vedtekter for å oppnå en nærmere tilknytning. I dag står det vel i våre vedtekter at vi skal «..arbeide i tett samarbeid med turlagene.»

De lokale turlagene er i dag enten helt uavhengig eller undergrupper i idrettslag. De gjør en stor innsats med stier og løypekjøring, men dette er noe som det ikke hadde vært unaturlig om var vårt domene. Dette er et helt opplagt tema på et samarbeidsmøte som er tenkt holdt i løpet av året, men her trengs grundig saksforberedelse. Mye av nøkkelen til vår organisering ligger nok i tilgang til tippemidler.

III

Det er uansett vanskelig med nærmere formell binding til lag som har valgt å stå utenfor                 Dnt-systemet.
Ellers ble det referert et nyhetsbrev fra DNT sentralt, der det ble gitt tilbud på rimelige billetter til 150-års jubileumsforestilling i Oslo Spectrum i januar 2018.


(Referenten/nestlederen har intensjoner om litt skriftlig rundt inntrykkene fra Landsmøtet, men dette kommer evt. ved en senere anledning.)


Trond       

  

Skrevet av Ingunn Kleven 21. juni 2017