Om oss

DNT Nord-Østerdal ble formelt stiftet den 30. mars 2006, og ble tatt opp i DNT fra og med 1. januar 2007. Foreningen ble stiftet etter initiativ fra lokale lag og foreninger i Nord-Østerdal, med til sammen flere hundre medlemmer i kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset. 

Fra 1. januar 2010 er også Rendalen kommune kommet med i avd. Nord-Østerdal. 

DNT Nord-Østerdal arbeider for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Arbeidet foregår i tett samarbeid med Alvdal Turforening, Folldal Turlag, Os Turforening, Rendalen Idrettslag Turgruppa , Tynset Turlag og Tolga Turlag.