Møtereferat Styremøte DNT Nord-Østerdal 05.02.2018 kl 19.00 ved Nord-Østerdal Videregående skole


Til stede: Gunn Torill Ryen, Per Simensen, Kari J. Høye, Helle Øyen og Ellen D. Rogne.

Ingunn Kleven har meldt forfall, og Trond Paaske møtte ikke.


Sak 1-18: Aktivitet i Turlagene

 Det har vært mye aktivitet i vårt område i forbindelse med 150-års jubileum for DNT. Også i samarbeid med andre organisasjoner. Kom-deg-ut-dagen med feiring av DNT 150 år ble arrangert 21.01.2018 av Barnas Turlag Tynset, Barnas Turlag Rendalen, Savalen Turlag, Os Turforening og Alvdal Turforening.

Helle purrer de forskjellige arrangørene på referat fra dagen, med ca antall deltakere. Det må leveres referat for å få utdelt penger. Referatene sendes deretter leder, som informerer på årsmøtet.

I tillegg innhenter Helle informasjon om hva Barnas Turlag i bygdene har gjort i løpet av året 2017.

Noen av disse sakene kan legges ut på DNT NØ sine nettsider.

Sak 2-18: Planlegging årsmøte DNT NØ 2018

Forslag til dato er 9. eller 16.mars kl 18.30 på Søberg Gård eller Malmplassen.

Dato og plassering avhenger av når vi får foredragsholder. Disse vil bli forespurt: Thor Gotaas, Kari Toft, Reidar Fjestad, «Villmarksjenta», Olav Viksmo Slettan og Arne Lohn (med bilder). Ansvar: Gunn Torill

Kari gjør avtale om leie av Lokaler og matservering når foreleser er klar. Det foreslås suppe, kaker og kaffe.

Ingunn skaffer medlemsliste med e-postadresser. Alle skal ha mail med innkalling til årsmøte.

Regnskapet er snart klart, og sendes til revisor for godkjenning. Per lager et enkelt budsjett til årsmøtet.

Leder skriver årsmelding og innkalling til årsmøte. Innkalling legges også ut på nettsiden vår.

Frasigelse av verv må sendes leder av valgkomiteen, Olav Bakke innen 15.02.2018. Ev. til Magnhild Brandsnes magnhild.brandsnes@folldal.kommune.no

Innkomne saker må være leder i hende innen 2 uker før årsmøtet.

Sak 2-18: Skogsbu i Hauståsen, Alvdal

Søknad fra Alvdal Turforening om midler til oppsetting av skogsbu i Hauståsen behandles på neste styremøte.

Sak 4-18: Turlagenes medlemstilknytning til DNT

DNT sentralt ønsker å komme og informere de forskjellige Turlagene om fordelene av medlemstilknytning på et fellesmøte. Vi har ikke tatt stilling til om vi inviterer til dette.


Referent: Ellen Devold Rogne

Skrevet av Ingunn Kleven 1. mars 2018