Møte med DNT Nord Østerdal og Barnas Turlag 25/10 2017

Tilstede:  Line Lohn (BT Tynset), Hege Undseth (BT Rendalen), Lene Hausstätter (BT Rendalen), Gunn Toril Ryen (leder i DNT NØ) og Helle Øyen (Barnas Turlags kontakt i DNT NØ)

Aktiviteter i de lokale Barnas Turlag

Rendalen: Turer til de ubetjente hyttene; vintertur ca 30-40 ved Finstadsjøen. Pilketur og kveldsmattur med aking med over 80 deltakere. Samarbeider med Turlaget om kasseutsetting ca 30 deltakere. Aktiviteter ved Søvollen under Femundløpet. Aktivitetsdag i samarbeid med Bjøntegård Leirskole på høsten med ca 70 deltakere.

Tynset: Ett arrangement i måneden (dato settes spontant sånn at det skal kollidere minst mulig med andre arrangementer). Dykking ved Savalen med 60-70 deltakere. Nyttårstur med kanefart. Isfiske på Savalen med hundekjøring. Sæterdag på Åsan med vaffelsteking og bålpanne. Overnattingstur på Breisjøseter Turisthytte. Best oppmøte på de turene som er lett tilgjengelig og nært bilparkering.

Det er et ønske om at de lokale Barnas Turlag sender over sine program til DNT NØ ved Ingunn Kleven (i.kleven@hotmail.com) sånn at hun kan legge dem ut på DNT NØ sin hjemmeside.  

DNT jubileum i 2018

Både Tynset og Rendalen var positive til DNT NØ sitt spørsmål om de lokale Barnas Turlag kan være med å markere 150-års jubileet til DNT i 2018. Forslag fra Rendalen om å kalle turen(e) for «jubeltur». Det ble diskutert om det skal være en tur arrangert av hvert lag eller om alle lagene skal samles om en «jubeltur». Dette ble det ikke konkludert noe på – vi må avvente innspill fra Barnas Turlag i Folldal, Alvdal og Os.

Forslag til turer var: Bjøntegår Leisskole, Savalen (sommer/vinter), Breisjøseter Turisthytte

Økonomi i Barnas Turlag

Det arrangeres lavkostturer der man tar med seg mat selv. Barnas Turlag har noe utstyr som bålpanne osv. (litt varierende) men Rendalen kunne f.eks ønske at de hadde telt med utstyr som de kunne låne ut til barnefamilier som vil ut på tur. Dette ønsker de å søke støtte til. Gunn Toril og Helle tar opp spørsmål om støtte til de lokale Barnas Turlag på neste styremøte i DNT NØ.

Diverse til slutt

Både Tynset og Rendalen ønsker å «flytte» Kom deg ut dagen i februar fra 4/2 til helgen for Femundløpet for å slå dette sammen med aktivitetsdag på sjekkpunktene.

Det ble tatt opp problemstillinger rundt forsikringer og ansvar på de arrangerte turene. DNT har ingen aktivitetsforsikring sånn som idrettslagene har. Barnas Turlag Rendalen har sjekket rundt dette og deres anbefaling er at det i innbydelsen informeres om at turene er på eget ansvar og at barn må være i følge med foresatte.  

Det er et ønske fra Tynset og Rendalen om ett årlig fellesmøte med DNT NØ og Barnas TurlagJ

Skrevet av Ingunn Kleven 2. mars 2018