Referat fra styremøte 06.04.2017

                                         

Konstituerende styremøte i Nord-Østedal turistforening

i kantina på Tynset videregående skole,

torsdag 06.04.2017, kl 16.00

Tilstede: Gunn Torill Ryen, Ingunn Kleven, Ellen Rogne Bondø, Helle Øyen, Per Simensen, Berit B. Brænd (vara for Kari J. Høye) og Trond Paaske

Sak 1:  -Konstituering:  -Leder:                                           Gunn Torill Ryen

                                         -Nestleder/sekretær:                  Trond Paaske

                                         -Kasserer/regnskap:                    Per Simensen

                                         -Kursansvarlig:                              Ellen Rogne Bondø

                                         -Data-/hjemmesideansvarlig:    Ingunn Kleven

                                         -Kontakt mot Barnas turlag:      Helle Øyen

Sak 2:  -Gjennomgang av vedtekter: 

Dette ble stort sett en uformell gjennomgang av hva DNT NØ har ansvar for og hva vi ikke blander oss borti, fordi dette sorterer under DNT sentralt.

Vi i DNT NØ er en sammenslutning av DNT`s medlemmer i regionen og forvalter, som sådan en god del midler som skal brukes for å bevirke økt bruk av utmark til friluftsliv. Vi er ingen formell overbygning over de lokale turforeningene, som for det meste driver godt, men disse kan søke støtte til prosjekter og aktivitet i sine lag. Støtte til ren drift, var litt mer diffust.   DNT sentralt har ansvar for sine hytter og alle de velkjente T-merkede stiene i skog og fjell. Kanskje kunne vi lokalt kommet litt mer i inngrep når det gjelder etablering og vedlikehold av disse stiene, med maling av T`er og anlegg av klopper?  Kontakten fra DNT mot lokalkunnskapen kunne nok til tider vært noe bedre.

Sak 3:  Gjennomgang av nettsida:

Her ble altså Ingunn Kleven ansvarlig, og det ble noe uformelt prat rundt hvordan denne fungerte. Det kunne kanskje vært aktuelt at denne fungerte som portal for turlagene? Samtidig blir nok sosiale media; les: face-book, i stadig større grad en plattform for informasjon til medlemmene.

Sak 4:  Økonomi:

Denne er god; vi har ganske bra med midler til fordeling. Dette betyr ikke at vi skal «øse ut» penger, men kanskje i større grad informere om at det er mulig å få støtte til gode formål. Barnas turlag og DNT-ung er jo ganske selvskrevne, men i disse tider hvor turvirksomhet i skolenes regi ikke må medføre kostnader for elevenes foreldre, burde vel skoleturer i utmark være aktuelle kandidater til støtte. Vi må informere!

Sak 5: Landsmøte:

Dette avholdes i Kritiansand 8. – 11. juni, og her kan to møte.  Leder og nestleder ble prioritert, men for leder var det stor fare for sensor-virksomhet i denne tida. Nestleder har for så vidt anledning, men er i tilfelle nødt til å forlate møtet fredag kveld, pga. konfirmasjon i Oslo på lørdag. Her trengs ytterligere avklaring, og frist er 1. mai for påmelding.

Sak: 6: Informasjon til Turlagene:

Her ble jo mye berørt under sak 4, men det som særlig ble vurdert, var om det skulle arrangeres et fellesmøte med turlagene. Årets 150-årsjubileum i DNT ville kanskje aktualisere dette. Også en evt. samkjøring av nettsider er jo et sjølsagt tema på et slikt møte.


Utover dette var det mye uformell samtale og informasjonsdeling som ble styremedlemmene til del over rikelig med pizza og drikke. Takk for laget!

Trond                                               

Skrevet av Ingunn Kleven 13. juni 2017