Barnas Turlag Tynset

Barnas Turlag lager turer for barn opp til 12 år med foreldre/foresatte. Alle aktivitetene er gratis, men vi ønsker at flest mulig melder seg inn i Barnas Turlag DNT. Pengene går i sin helhet tilbake til Barnas Turlag Tynset

Kontaktperson: Line Lohn

E-post: linelohn@online.no
Mobil: 99234556

Foto: Line Lohn