Barnas Turlag Tynset

Barnas Turlag lager turer for barn opp til 12 år med foreldre/foresatte. Alle aktivitetene er gratis, men vi ønsker at flest mulig melder seg inn i Barnas Turlag DNT. Pengene går i sin helhet tilbake til Barnas Turlag Tynset

Kontaktperson: Foreningen har dessverre ingen kontaktperson akkurat nå, men administreres av DNT Nord-Østerdal, v/Vigdis Vestby.

E-post: vigdis@vestby.as
Mobil: 90738899

Foto: Line Lohn